Duygularını Çiz projesinin (Erasmus+ Programı tarafından ortak finanse edilen) eğitim kaynağı rehberinin nasıl kullanılacağını öğrenmek için Türkçe video eğitimi

(Altyazıları açın.)

DUYGULARINIZI

ÇİZİN

Draw4U, özgün öğretim kaynakları ve yüz yüze atölye çalışmaları yoluyla duygularını tanımlama ve yönetme araçları sağlayarak yaşam kalitelerini artırmayı amaçlayan engelli yetişkinlere yönelik bir projedir.

Ortakların ilk ulusötesi toplantısı Mayıs 2023'te Granada'da gerçekleşti. Bu toplantıda, 2023 yılının Ağustos ayından itibaren kullanıma sunulacak olan, engelli insanların duygusal yönetimine yönelik bir Rehberden oluşan projenin ilk faaliyeti üzerinde ilerleme kaydedilmiştir.

Projemizin ikinci ve son toplantısı -Draw your emotions- Mart 2024'te projenin kalan faaliyetlerini, video eğitimini ve çoğaltıcı etkinlikleri tasarlamak amacıyla Goussainville'de (Paris) gerçekleşti.

Proje ortağı Hexagonale ev sahibi kuruluş, İspanya ve Türkiye ise katılımcı kuruluşlar olmuştur. Toplantı çok verimli geçti.

Ortaklarımız

Kaliteyi Beraber Arttıralım